Estudis d'estalvi i eficiència energètica


El primer pas consisteix en analitzar las actual demanda energètica de la empresa, pel qual es farà un anàlisi de les dades obtingudes a la  visita inicial de caràcter tècnic-comercial.

S'estudiarà el consum energètic dels equips, necessari actualment per al desenvolupament diari de l'activitat, establint així un punt de partida que determini el potencial d’estalvi energètic a desenvolupar.

La proposta recull el percentatge d’estalvi i els conceptes als que fa referència. I naturalment, la oferta econòmica. 


Estudi d’estalvi i eficiència energètica.

Els diferents treballs d’enginyeria tenen per objectiu definir, detallar i programar sota criteris de viabilitat econòmica un conjunt  d’accions amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions reduint les emissions de CO2 amb la seva conseqüent millora mediambiental.  


Aquestes millores s'enfocaran seguint els següents apartats:

Substitució d'equips existents per altres de major eficiència: Es proposaran substitucions d'equips per altres de major eficiència energètica. Totes les propostes de millora en eficiència tindran el seu anàlisi tècnic, econòmic i mediambiental, detallant els següents apartats: 

  • Inversió.
  • Estalvi energètic.
  • Estalvi econòmic.
  • Amortització
  • Reducció d'emissions de CO2.


Implementació de la nova Potencia contractada:

Un cop realitzades les accions per la reducció energètica, s’aplicarà la nova tarifa a les noves necessitats energètiques de l’empresa. Obtenint així millors preus KW/h. 


Avaluació i gestió Energètica

Complementàriament s’ofereix un servei de seguiment i anàlisi de la facturació energètica mensual amb diferents objectius:

  • Verificar els objectius d’estalvi de les implantacions que es portin a terme.
  • Garantir la correcta facturació energètica. Tràmits on.line autoritzats.
  • Informe anual i gestió de les ofertes per la renovació o canvis en el subministrament.


Twitter Facebook WhatsApp  
  LEDNET  Sallent   Tel. 638315160-636698389  info@lednet.es Avís legal | Disseny Web